ANWE s.r.o.

ANWE s.r.o.

Údržba, obnova a pasport cykloznačení


Společnost ANWE s.r.o. se mimo jiné zabývá údržbou a obnovou značení cyklotras. Jelikož vznik cyklotras byl mnohdy živelný a evidence značení v mnoha případech chybí, zpracováváme a zavádíme systém pasportizace.

Tento systém usnadní orientaci pracovníků správy značení při opravách a doznačování, a tím snižuje náklady na správu a údržbu značení. Současně zpřehledňuje značení a zajišťuje jeho funkčnost v terénu.


Významnou roli jako partner má společnost SmartMaps, která zajišťuje mapové podklady.